top of page
Billede1.png

 

Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Friends of the Anne Grethe Schools generalforsamling, som i år afholdes den 15. april kl. 10-12 i Femhøje Idrætscenter, Femhøje 5, 9800 Hjørring.

Vi gentager sidste års koncept, hvor vi starter med morgenmad inden den ordinære generalforsamling.
Efter generalforsamlingen serveres der sandwich efterfulgt af oplæg om de forskellige projekter, som er i gang på Anne Grethe Skolen. Herunder beretning fra

 • Anne Grethe Skolens Venner

 • Sundhedsklinikken i Gambia

 • Tandfeerne

 • FGU Hjørring.

 • Ndey Jallow

Nedy har tidligere arbejdet som frivillig på Anne Grethe Skolen. Nedy vil fortælle om livet i Gambia, arbejdet på AGS samt om hendes vej til Danmark.

Forventet afslutning på oplæg er 14.30

Tilmelding

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen via tilmeldingsknappen nedenfor. Tilmeldingsfristen er fredag den 7. april.

 

 

Deltag online

Som noget nyt har du i år mulighed for at deltage i generalforsamlingen som observatør online via programmet Teams. Som observatør har du dog ingen stemmeret. Hvis du vil deltage som observatør via Teams, bedes du sende en mail til AnneGretheSkolen.info@gmail.com senest fredag d. 7. april.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

 2. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år

 3. Beretning fra evt. projektgrupper

 4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse

 5. Indkomne forslag

 6. Fremlæggelse af budget

 7. Fastsættelse af medlemsbidrag og kontingent

 8. Valg af medlemmer til bestyrelse

På valg er:

Henrik Frand-Madsen, villig til genvalg

Grethe Jensen, villig til genvalg

Peter Nielsen, villig til genvalg

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse

På valg er:
Lotte Dissing
Jens Nielsen

 1.  Valg af revisor

 2.  Evt.

Generalforsamlingen forventes afsluttet kl.12:00.

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest den 1. april 2023

Frokost og oplæg

Umiddelbart efter generalforsamlingen serveres der sandwich (60 kr. inkl. sodavand) - Husk tilmelding. Oplæg slutter ca. 14.30.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Friends of the Anne Grethe School

bottom of page