top of page
Billede1.png

 

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen i Friends of the Anne Grethe Schools afholdes lørdag den 13. april kl. 10-12 i D1 på Hjørring Private Realskole, Vendiavej 7, 9800 Hjørring.

Vi gentager sidste års koncept, hvor vi starter med morgenmad inden den ordinære generalforsamling.
Efter generalforsamlingen serveres der sandwich efterfulgt af oplæg om de forskellige projekter, som er i gang på Anne Grethe Skolen. Herunder beretning fra

-        HPR-elever fra 10. klasse – beretning om deres studietur til Gambia i februar 2024

-        Tandfeerne v. Pernille Mose

-        Sundhedsklinikken i Gambia

-        Anne Grethe Skolens Venner v. Ingrid Mose

-        Beretning om sponsortur i marts 2024 – v. Marion & Ole Sørensen

Forventet afslutning på oplæg er 14.30

Tilmelding

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen via tilmeldingsknappen nedenfor. Tilmeldingsfristen er fredag den 5. april.

 

Dagsorden

1.     Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2.     Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år

3.     Beretning fra evt. projektgrupper

4.     Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse

5.     Indkomne forslag

6.     Fremlæggelse af budget

7.     Fastsættelse af medlemsbidrag og kontingent

8.     Valg af medlemmer til bestyrelse

På valg er:

Iben Mørk Nielsen, villig til genvalg

Christian Jakobsen, villig til genvalg

9.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Lotte Dissing, villig til genvalg

Jens Nielsen, modtager ikke genvalg

10.  Valg af revisor

Dorthe Kræmmergaard, villig til genvalg

11.  Evt.

Generalforsamlingen forventes afsluttet kl.12:00.

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest den 31. marts

Frokost og oplæg

Umiddelbart efter generalforsamlingen serveres der sandwich (75 kr. inkl. øl/sodavand) - Husk tilmelding. Oplæg slutter ca. 14.30.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Friends of the Anne Grethe School

bottom of page